TAKSİM KATLI KAPALI OTOPARKI

Taksim Yeraltı Kat Otoparkı'nın toplam inşaat alanı 17.000 metrekare olup 5 bodrum kat ve zemin kata sahip olan yeraltı kat otoparkı, 355 araç kapasitelidir. Bina içerisinde seyir yerleri, ticaret alanı ve kamu hizmet yerleri bulunmaktadır.

Çalışmalar öncesinde BEDAŞ ana indirgeme merkezinde bulunan 52 adet çeşitli girişli hatlar bulunmaktaydı. Bunlardan bazıları İGDAŞ ana hattı, İSKİ Ø-100 isale hattı, İSKİ atık su hattı, İSKİ Ø-800 içme suyu hattı (Taksim'in su ihtiyacını karşılayan ana hat), metronun besleme hattı ve 2 adet trafodur. Fransızlardan kalma elektrik hatlarının da bulunması bütün bu hatların deplase edilmesini gerektirmiştir. Projedeki fore kazık olan yerleri, hatların engellemesinden ve bazı otellerin bodrum kat sayılarının fazla olmasından dolayı, kuyu temel sistemine çevrilmiş ve istinat duvarları destek boru sistemiyle güçlendirilmiştir.

Otopark konum itibariyle de önemli bir mevkiye sahiptir. BEDAŞ ve çevresindeki kurumlara yakınlığından dolayı bu kurumlardan hizmet alan vatandaşların, otopark problemi çözülmüştür.

Ayrıca oteller bölgesinde olması dolayısıyla, kongre toplantılarına katılan davetlilerin de araçlarını park edebilmelerine imkan sağlamaktadır.

Bir diğer önemli nokta ise; Taksim Caddesi'nde plan aşamasında kalan harabe binaların yıkılması ve yerlerine modern yapıların yapılması için ivme kazandırmış olmasıdır.

KÖYCEĞİZ ORTACA YOLU KÖYCEĞİZ ORTACA YOLU KÖYCEĞİZ ORTACA YOLU KÖYCEĞİZ ORTACA YOLU KÖYCEĞİZ ORTACA YOLU