KAYA BAŞI TOKİ KONUTLARI

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları Kayabaşı bölgesi İstanbul’un Avrupa yakasında, biyolojik çeşitlilik ve kentin yaşam destek sisteminin en önemli parçalarından biri olup kentin doğal ve ekolojik dengeleri korunması gereken en önemli alanlarından biridir. Bölge İstanbul’un en hassas alanlarının başında, “göller arası” olarak da tanımlanabilen Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Sazlıdere havzalarının bir araya geldiği coğrafyada bulunmaktadır. Aynı zamanda jeolojik ve depremsellik açısından riskli alanlar kapsamına giren bölge özellikle merkezi ve yerel yönetimler tarafından çevresinde yapılan planlamalar eşliğinde ciddi bir yapılaşma baskısı altına alınmış bulunmaktadır. Son olarak Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 12.12.2005 gün, 7856 sayılı yazısı ile dava konumuz olan Kayabaşı bölgesindeki 1111 ha.’lık alan, 5162 sayılı kanun uyarınca “Gecekondu Dönüşüm Projesi Alanı” olarak kabul edilmiş ve 10.10.2005 gün, 2838 no’lu Başbakanlık oluru ile “Gecekondu Dönüşüm Projesi Alanı” olarak ilan edilmiştir. Yine 22.3.2007 tarihinde kabul edilen 5609 sayılı yasa ile 775 sayılı Gecekondu Yasası değiştirilmiş, İmar ve İskân Bakanlığının tüm yetkileri, gecekondu fonu kaynakları ve kanun kapsamında bulunan taşınmazlar ile bedelsiz olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilerek, Maliye Bakanlığının onayı ile tapuda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tescil edilmiştir. Alanın tamamı Sazlıdere ve Küçükçekmece su toplama havzalarının içinde kalmaktadır. Ayrıca 1/100.000 ölçekli plan raporlarında İstanbul için son derece önemli olan ve çarpık yapılaşma ve planlamalar eşliğinde bu özelliğini kısmen yitiren Küçükçekmece su havzasının da ıslahı önerilmektedir. Kaldı ki proje alanının tümü bu konuda henüz doğal niteliğini kaybetmemiştir. (Küçükçekmece Gölü’nün Sazlıdere Baraj Gölüne kadar olan bölümü sulak ve bataklık alanları oluşturmaktadır. Gölün gelgitleri ile oluşan bataklık alan kuşların göç yolu üzerinde dinlenme ve üreme bölgesi durumundadır.) Daha da önemlisi İstanbul için üretilen bütün çevre düzeni planları için yapılan doğal yapı sentezlerinde proje alanı mutlak korunması gereken doğal kaynak alanı, işlevlerinin bozulmaması gereken kritik önemdeki ekolojik sistemler, su döngüsüsün sürdürülebilmesi açısından 1. ve 2. derecede kritik toprak ve kaynak alanları olarak tanımlanmıştır.

KÖYCEĞİZ ORTACA YOLU