NAS İNŞAATTA KARİYER

“Doğru İşe Doğru İnsan” seçilmesi ile kurumsal başarıya ulaşılabileceğini bilen Nas İnşaat, bir işveren olarak da bu ilkesinin çalışanlarının kişisel başarıya ulaşmalarında yüksek öneme sahip olduğunu bilmektedir. Nas; çalışanlarının, eğitim, bilgi, tecrübe ve yetkinlikleri doğrultusunda doğru işte çalışmaları ile iş tatmini, motivasyon ve gelişim sağlayabileceklerini ve işe alım süreçlerinde yapılan değerlendirmelerin çalışanın ilerleyen dönemlerdeki başarısını belirleyebileceğine inanmaktadır.

“Doğru İşe Doğru İnsan” ilkesi ile aşağıda belirtilen seçme ve yerleştirme süreci titizlikle uygulanmaktadır;

  • İş ilanlarının web sitemizin kariyer bölümünden duyurulması
  • Başvuruların incelenmesi ve işe uygun adayların araştırılması
  • Adaylar ile birebir mülakat yapılması
  • Adayların değerlendirilmesi
  • Başarılı ve donanımlı adaylara iş teklifi yapılması
  • İşe yerleştirme süreçlerine başlanılması

Nas; başarının, “sürekli gelişim” prensibinin benimsenmesi ile sürdürülebileceğini bilmekte ve bu kapsamda çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçlarına uygun eğitim ve gelişim programlarını düzenlemektedir;

Nas inşaat yönetici pozisyonundaki kadrolarına kendi bünyesinde bulunan çalışanlarından seçmektedir.

Doğru pozisyonlara doğru kadroların yerleştirilmesi için adayların güvenilirlik, dürüstlük, takım ruhu gibi insan kaynakları ilkeleri doğrultusunda gösterilmesi beklenen yetkinlikleri değerlendirilir. Tüm bu uygulamalar sonucunda personel yönetici olarak atanır.